Riitta Lampila

KOKEMUSTAUSTA:

Henkinen väkivalta työpaikalla, esimiehen harjoittama työpaikkakiusaaminen. Siitä seurannut ahdistuneisuus, masennus ja uniongelmat.

OLEN KIINNOSTUNUT:

Työhyvinvointi, palveluiden kehittäminen

AIEMPI TOIMINTA KOKEMUSASIANTUNTIJANA:

Olen ollut mukana perusterveydenhuollon koulutuspäivässä kokemusasiantuntijan roolissa.